Deoarece la etapa judeţeană a Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă” au fost înscrişi peste 800 de elevi, Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a competiţiei a decis ca elevii din clasele a V-a şi din clasele a VII-a să susţină proba scrisă la Şcoala Gimnazială “Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu.Elevii din clasele a VI-a, a VIII-a şi din clasele liceale vor susţine proba scrisă la Colegiul Naţional”Tudor Vladimirescu”.
Pentru a veni în sprijinul participanţilor vă ataşăm repartizarea elevilor în săli.Vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare ca toţi elevii să fie informaţi şi ajutaţi să se orienteze în unităţile de învăţământ unde se desfăşoară olimpiada.
-Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.
-Este interzis accesul în sală cu telefoane, manuale, dicţionare, notiţe şi alte materiale care ar putea fi folosite în rezolvarea subiectelor.
-Profesorii asistenţi se vor prezenta la ora 9,00, în cancelaria Colegiului Naţional”Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu
-Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 14,00, în cancelaria colegiului.

Repartizare pe sali OLAV 2018

print