Resurse umane 2022-2023

 

Resurse umane 2021-2022

 • Calendar Mobilitate 2021 – 2022
 • Ordinea etapelor de mobilitate 2021 – 2022

 

Resurse umane 2020

 • Anunț – afişare rezultate, contestaţii, şedinţe de repartizare – Concurs naţional 2020
 • Model – Contestație – Concurs național
 • Model– Solicitare repartizare în județul Gorj
 • Model – Înștiințare repartizare în alt județ
 • Titularizare_2020_subiecte_si_bareme
 • Precizări – pentru candidaţii concursului naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • Anunț – În atenția participanților la CONCURSUL NAȚIONAL, sesiunea 2020 / În atenția cadrelor didactice care solicită repartizare în baza notelor din anii 2014-2019 / În atenția cadrelor didctice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific
 • Calendarul – privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru

 • centralizator 2020
 • Programele valabile pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice se pot descărca de pe pagina dedicată a Ministerului Educației și Cercetării
 • Model COPERTĂ dosar de înscriere_2020
 • MODEL Cerere-tip – înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020;
 • Cerere-tip – candidați care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 2019, 2018, 2017;
 • Cerere-tip – candidați care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 2016, 2015, 2014;
 • Cerere-tip – candidați care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj), sesiunea 2020;
 •  Fisa_inscriere_concurs_2020

 

 

 • Modele cereri mișcare personal didactic 2016-2017
 1. Cerere pentru prelungirea contractului pe perioadă determinată 2016-2017
 2. Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
 3. Cerere pentru completarea normei didactice
 4. Cerere de transfer pentru restrângere de activitate pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
 5. Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris
 6. Cerere de înscriere la concursul naţional 2016
 7. Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
 8. Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
 9. Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2015-2016

________________________________________________________________________________________________________

RESURSE UMANE – documente perioada iulie 2012-decembrie 2015

În atenția candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, sesiunea 2022, care doresc repartiție în 2 județe

Candidații care doresc repartiție în județul Gorj și se înscriu la examenul de titularizare în alt județ se vor înscrie și în Gorj pentru a susține inspecția la clasă. Același lucru este valabil și pentru candidații din județul Gorj  care doresc repartiție și în alt...