FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2016-2017

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2016-2017