Olimpiada locală de matematică și concursul „Adolf Haimovici ”vor  avea loc duminică, 26 februarie 2017, la ora 9.

Accesul elevilor in sălile de concurs se va face pană la ora 8.30.Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev sau actul de identitate.La clasele V-VI durata este de 2 ore, iar la clasele  VII-XII de 3 ore.

Documentele necesare deplasării elevilor in alte localităti sunt obligatorii, responsabilitatea intocmirii acestora revenind școlilor din care provin elevii.

print