Organizat de către Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia şi Şcoala Gimnazială Hurezani, concursul îşi propune să integreze elevii în comunitatea europeană prin promovarea tradiţiilor anglo-americane. Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, 

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

 SECŢIUNEA I – Secţiune de referate si comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice  

                              pe tema Tradiţiile româneşti într-o Europă multiculturală /     

                              Romanian traditions in a multicultural Europe

SECŢIUNEA a II-a – Concurs judeţean pe tema  Spune „Mulţumesc!” de Ziua

                                     Recunoştinţei / Say ‘Thank you!’ on Thanksgiving Day –  

                                      pot participa elevi din învăţământul preuniversitar, clasele V-

                                     XII (videoclip în limba româna, limba engleză sau limba

                                     franceză)

Concursul are următoarele subsecţiuni:

a)  a) înregistrarea, în format audio-video, a unui mesaj în care elevii să îşi exprime recunoştinţa faţă de o persoană, un eveniment, un lucru etc. care a contribuit la dezvoltarea lor personală şi educaţională.

b)  postere, afişe, desene, machete – acestea pot conţine mesaje redactate în limba română, limbaengleză sau limba franceză.

Tema: Ziua Recunoştinţei în America /Thanksgiving Day in America.

    ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:

Înscrierea participanţilor la Simpozion si Concurs se va face în perioada

            25 octombrie 2017 – 17 noiembrie 2017

 Fiecare cadru didactic va expedia prin poștă / format electronic următoarele:

–    Fișa de înscriere (pentru simpozion si concurs).

–    Acord parteneriat (2 exemplare) semnat și ștampilat de către conducerea

      unității.

–    Înregistrările audio-video  ale elevilor participanți la concurs – secțiunea  I-a) .

–    Posterele, afișele, desenele sau machetele de la secțiunea a II- a) (doar cei care participă la aceastăsecțiune)

Aceste materiale vor fi expediate pe adresa: Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia, localitatea Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, cod 217380 sau pe adresa de e-mail paschiasorina@gmail.com.

 Fiecare cadru didactic va expedia și on line următoarele (pentru realizarea CD-ului cu ISSN):

              –    Fișa de înscriere (pentru simpozion si concurs).

–    Lucrarea cadrelor didactice participante la simpozion

Materialele se trimit pe adresa de e-mail paschiasorina@gmail.com

Fişierele se vor denumi cu numele autorilor şi al instituţiei.

Cadrele didactice pot participa cu maximum 2 elevi la concurs.

PERSOANE DE CONTACT:

 Prof. Paschia Sorina – tel. 0748109587;   paschiasorina@gmail.com
print