Nota Programe olimpiade

Agricultura_Cresterea_animalelor_XI

Agricultura_Cultura_plantelor_XI

Analiza produselor alimentare_XI

Construcții, instalații și lucrări publice_XI

Economic_Administrativ_Posta_XI

Electric_electrotehnic_electromecanic_XI

Electronica_automatizari_telecomunicatii_XI

Fabricarea produselor din lemn_XI

Industrie alimentara_XI

Industrie textila si pielarie_XI

Mecanica_XI

Protectia mediului_XI

Turism si alimentatie_XI

print