Concurs directori/directori adjuncti 2022

Concurs ocupare funcții vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct – 31 MARTIE 2022
GJ Lista funcții vacante director/director adjunct
Candidații declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere, depun/ transmit electronic la registratura I.Ș.J. GORJ (adresa de e-mail contact@isjgorj.ro, management@isjgorj.ro) în data de 30.03.2022, opțiunea pentru o singură funcție. OPȚIUNEA TREBUIE TRANSMISĂ DOAR DE CĂTRE ACEI CANDIDAȚI CARE AU FOST DECLARAȚI PROMOVAȚI PENTRU MAI MULTE FUNCȚII DE CONDUCERE.
Rezultate soluționare a contestațiilor la proba de interviu 
Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct – 29.03.2022
Rezultate solutionare contestatii proba de interviu 2022
Rezultate proba de evaluare a interviului

Informare contestații
Conform Procedurii interne emise de către Ministerul Educației, cu nr. 26393/10.03.2022, rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația redactată conform modelului din Anexa nr. 1, se va transmite semnată, scanată, pe adresa de e-mail contact@isjgorj.ro
Informații pentru candidați:
– se poate contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea / desfășurarea probei;
– în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației
– candidatul trebuie să depună câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
– nu se poate contesta punctajul obținut de alți candidati.
Formularul pentru contestații Model contestatie)

Programarea candidati proba de interviu_site(14.03.2022)
Programare scoli pentru proba de interviu_site(14.03.2022)
Situații problema pentru proba de interviu-2022
Procedura operațională nr. 26075/28.02.2022 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022
Rezultate finale proba scrisă(după contestatii) – 22.02.2022

ANUNȚ CONTESTAȚII: Contestațiile pentru proba scrisă în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pot fi depuse în perioada 18–19.02.2022, prin mijloace electronice la adresa de e-mail management@isjgorj.ro

Rezultate proba scrisă – 18.02.2022

Selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se va realiza prin tragere la sorți, în data de 17.02.2022,  ora 15:00, la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu.

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu a fost desemnată centru special pentru desfășurarea și evaluarea probei scrise, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,  care se va desfășura în data de 18.02.2022. Toți candidații înscriși la concurs vor fi repartizați în acest centru.

Raport dosare dupa validare final (04.02.2022)
Etapa următoare: 01.02.2022 – Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică.(depunerea solicitărilor se face în format electronic pe adresa de email management@isjgorj.ro )
Rezultate verificare dosare înscriere la concurs(31.01.2022) (codul de anonimizare poate fi gasit in partea de jos a contului candidatului de pe platforma informatica dedicată)
Pentru orice fel de probleme cu privire la platforma de inscriere, vă rugăm să transmiteti mesajele doar pe adesa: concurs.directori@edu.gov.ro
Platforma pentru inscriere la concurs poate fi accesata la adresa: https://concursdirectori.edu.ro
Atenție: Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a fost actualizata prin OME nr. 3026/13.01.2022
O.M.E. 4597/2021 – Modificare 17 Ianuarie 2022
Calendar concurs directori sesiunea ianuarie-aprilie 2022
Lista funcții vacante D_DA
Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
Bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
Monitorul Oficial Partea I nr. 51Bis
Fișele posturilor pentru funcțiile de director și director adjunct

Adresa de email a Comisiei de organizare a concursului este: management@isjgorj.ro .