Definitivat 2020

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant (1)

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT

SESIUNEA IULIE 2014

Centrul unde se desfăşoară examenul de Definitivat – sesiunea iulie 2014 este: COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU
Proba scrisă se desfăşoară în centrul de examen în data de 14 iulie 2014, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.
Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
Candidaţii sunt îndrumaţi spre sălile de examen şi sunt atenţionaţi să citească extrasele din metodologie afişate pe uşa sălii de examen.

Comisia de organizare şi desfăşurare a examenului de Definitivat – sesiunea iulie 2014

Plata pentru inspecțiile de specialitate din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

În baza prevederilor din Anexa nr.2 la OMEE nr.3988 din 15.06.2021, cadrul didactic metodist care a efectuat inspecții de specialitate (IS1 și IS2), în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, este remunerat cu 10,2 lei/oră/candidat (5 ore pentru fiecare inspecție și o oră pentru evaluarea portofoliului).
Drepturile bănești se achită în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu Inspectorul Școlar General.
Pentru efectuarea plăților, se vor depune la secretariatul I.S.J. Gorj, până vineri, 29.10.2021, următoarele documente:
-contractul civil semnat, în două exemplare;
-extras de cont curent cu IBAN-ul aferent, în care se va vira suma;
-adeverința de la unitatea de învățământ la care candidatul a susținut inspecția;
-copia delegației speciale, emisă de către I.S.J. Gorj, certificată pentru conformitate.

Definitivat 2022 – Calendar, tipizate necesare la înscriere, tipizate utile pentru completarea dosarului în luna iunie 2022.

Prima arhivă conține documentele, în format editabil, necesare pentru înscrierea candidaților la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, iar în cea de-a doua arhivă se găsesc tipizatele (modelele oficiale: proces-verbal pentru cele două inspecții de specialitate, fișele de evaluare a activității în cadrul inspecției de specialitate; modele de adeverințe) utile derulării etapelor ulterioare înscrierii.

Tipizatele necesare derulării etapelor (înscriere +inspecții) din cadrul examenelor de obținere a gradelor didactice I și II

Cele 2 arhive conțin documentele, în format editabil, necesare înscrierii candidaților la examenele pentru obținerea gradelor doidactice I și II, modelele de rapoarte scrise pentru fiecare tip de inspecție și fișele de evaluare a activității în cadrul inspecției curente/speciale.