Definitivat 2020

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant (1)

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT

SESIUNEA IULIE 2014

Centrul unde se desfăşoară examenul de Definitivat – sesiunea iulie 2014 este: COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU
Proba scrisă se desfăşoară în centrul de examen în data de 14 iulie 2014, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.
Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
Candidaţii sunt îndrumaţi spre sălile de examen şi sunt atenţionaţi să citească extrasele din metodologie afişate pe uşa sălii de examen.

Comisia de organizare şi desfăşurare a examenului de Definitivat – sesiunea iulie 2014

Lista cadrelor didactice care au solicitat și îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT.

Tabelul cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență