Concursul școlar național de geografie pentru clasele V-VII ,, Mica olimpiadă de geografie – TERRA” – etapa județeană

Sâmbătă, 09 aprilie 2022, în intervalul orar 1000-1130, la Colegiul Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, se va desfășura  etapa județeană a Concursului școlar național de geografie pentru clasele V-VII ,, Mica olimpiadă de geografie – TERRA”.
Concursul școlar național de geografie ,, Mica olimpiadă de geografie – Terra” se adresează elevilor din clasele V-VIII din instituțiile de învățământ publice și private din România.
Participarea la acest concurs este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare.

  • Elevii vor avea acces în sălile de concurs, având asupra lor documente de identitate  ( carnetul de elev vizat pentru anul în curs), între orele 900– 930 .
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de Evaluare, Colegiul Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, sâmbătă, 09.04.2022, la ora 1130 .

Pentru această etapă subiectele sunt unice și sunt elaborate de grupul de lucru pentru subiecte format din membrii Comisiei Centrale a competiției naționale.
Punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa națională este de 85 punte.
Din fiecare județ, respectiv sector al municipiului București participă la etapa națională primii 5 (cinci) elevi pentru fiecare an de studiu ( clasele a V-a, a VI-a, a VII-a), în ordinea descrescătoare a mediilor ( în total 15 elevi)
Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul total de elevi.
Contestațiile vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, luni, 11.04.2022, între orele 0900 -1100.
Regulament Concurs Mica Olimpiadă Geografie_2022

Consfătuiri județene – disciplina Geografie

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 25 septembrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau disciplina geografie din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.

Planificări geografie

În atenția profesorilor de geografie!
  În anul școlar 2019-2020, pot fi folosite  planificările pentru gimnaziu și liceu,care vi le transmit alăturat. Fac precizarea, pentru gimnaziu, micile modificări apărute, sunt conform structurii care va fi cuprinsă și în ghidul proiectului CRED, structură ca va fi aceeași pentru toate disciplinele.