Consfătuiri județene – disciplina Geografie

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 25 septembrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau disciplina geografie din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.

Planificări geografie

În atenția profesorilor de geografie!
  În anul școlar 2019-2020, pot fi folosite  planificările pentru gimnaziu și liceu,care vi le transmit alăturat. Fac precizarea, pentru gimnaziu, micile modificări apărute, sunt conform structurii care va fi cuprinsă și în ghidul proiectului CRED, structură ca va fi aceeași pentru toate disciplinele.