Contestaţii C.N.E.M.E.

6-12 august 2020 – Depunerea contestațiilor în urma evaluării dosarelor respinse la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru Corpul Național de Experți în Management Educațional, seria a 16-a.

În conformitate cu prevederile art.13 din metodologia de concurs, contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică la adresa isjgorj@yahoo.com până la ora 16:30, în data de 12 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.