Listă punctaje pretransfer la cerere după contestații

Notă: Având în vedere adresa MEC nr. 2517/DGIP/22.04.2021 și hotărârea Comisiei județene de mobilitate din data de 23.04.2021, doamna Oprișor Oana, cadru didactic titular pe o catedră de geografie, nu poate ocupa în etapa de pretransfer la cerere o catedră de istorie și/sau educație socială în baza Diplomei de recalificare profesională și a Certificatului de atestare a competențelor profesionale.