Prin Nota M.E.N.C.Ș. nr. 156/19.04.2016 se aduce la cunoștiința personalului din învîțământul preuniversitar că, în conformitate cu prevederile art. 28, alin(4) din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la ministerul muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 1483/13.11.2014, publicat în M.O. Partea a V-a nr. 5/26.11.2014, prima, a doua și a treia zi de Paști sunt zile nelucrătoare.