19066/04.10.2016

În această perioadă se verifică îndeplinirea condițiilor de înscriere a candidaţilor care doresc să ocupe prin concurs funcţia de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj.
Au fost înregistrate în aplicaţie 154 de opţiuni pentru ocuparea funcţiei de director(90 pentru funcţii vacante în mediul urban şi 64 pentru funcţii vacante în mediul rural) şi 74 de opţiuni pentru ocuparea unei funcţii de director adjunct(55 în mediul urban şi 19 în mediul rural).
În data de 7 octombrie 2016 se vor afişa rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere, iar în data de 12 octombrie 2016 se va desfăşura proba scrisă.

Lista candidațolor înscrisi_opțiuni candidați