În vederea pregătirii optime pentru examenele naţionale 2017(Evaluare Naţională şi Bacalaureat), Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat modele de subiecte şi
precizări privind structura subiectelor de la EVALUAREA NAIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A.
Vă ataşez aceste documente pe care le vom analiza şi le vom dezbate în şedinţele comisiilor şi cercurilor metodice ale profesorilor de limba şi literatura română.

Modelele de subiecte trebuie rezolvate cu toţi elevii din clasele a VIII-a , respectiv a XII-a, clarificându-le structura şi baremele propuse.
bac_2017_e_a_lb_romana_model
en_2017_limba_romana_model