Consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul„Pompiliu Marcea”, la Colegiul Național„Spiru Haret”, în data de 12 septembrie 2017, între orele 9,00 și 14,00.
Programul activităților :
1.Diagnoza procesului educațional pentru limba și literatura română(nivel gimnazial și liceal)
2.Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru clasa a V-a
3.Scrisoarea metodică adresată profesorilor de limba și literatura română
5.Programarea activităților cercurilor metodice pentru anul școlar 2017-2018

Toți profesorii care vor preda la clasele gimnaziale vor avea asupra lor Programa pentru limba și literatura română http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01-Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf