Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru aria curriculară Arte, va fi organizată Luni, 09.10.2017, la Sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, sala de ședințe (et. 3), începând cu ora 14,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare albastra.