Etapa județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane (educație civică – clasele a III-a și a IV-a; cultură civică – clasele a VII-a și a VIII-a; logică, argumentare și comunicare;  filosofie; economie; psihologie; sociologie) se va desfășura în data de 10.03.2018, la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din Tg-Jiu.

Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev  sau cartea de identitate. Elevii participanți vor fi însoțiți de profesori desemnați de instituția de învățământ. Profesorii insoțitori vor avea întocmite documentele obligatorii privind deplasarea elevilor la concursurile școlare.