Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie și socio-umane din județul Gorj vor avea loc în amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, miercuri,  19 septembrie 2018, ora 9,30.

Programul activităților :

1.Diagnoza procesului educațional pentru istorie și socio – umane  (nivel gimnazial și liceal)

2.Instruirea profesorilor în legătura cu aplicarea noului curriculum național la gimnaziu, pentru clasa a VI –a.

3.Precizări privind olimpiadele si concursurile școlare în anul școlar 2018-2019;

4.Programarea activităților cercurilor metodice pentru anul școlar 2018-2019.