Activități ale Cercului profesorilor de limba și literatura română(liceu)-20 noiembrie 2018 Liceul de Arte Tg-Jiu

1. Lecția demonstrativă- ,,Ion- <> sau personaj fatalist?” clasa a X-a , profesor Joița Alina
2. Aspecte ale limbii române în contextul dinamicii funcționale- profesor Deaconescu Camelia;
3. Prezentare de carte- ,,Doua mături stau de vorba. Scene românești” de Radu Paraschivescu- profesor Bistreanu Eva;

4. Profesorul între provocări şi soluţii- ateliere de bună practică ( vezi Anexa – Vor avea loc discuții în vederea rezolvării subiectului III, de la Olimpiada județeană si națională, clasa a X-a, respectiv a XII-a si subiectul II de la Definitivat).

cercmetodicliceuldearte