Vă solicit să informați elevii care participă la această competiție care este sala în care vor susține proba scrisă și să le precizați:
Competiția va fi organizată pe două secțiuni:

-Secțiunea de EXERCIȚIU pentru elevii din clasele gimnaziale(categoria A de participanți din clasele V-VI și categoria B de participanți din claslel VII-VIII);

-Secțiunea de PERFORMANȚĂ pentru elevii din învățământul liceal(clasele IX-XII).

Proba scrisă va începe la ora 10 și va dura 3 ore.

Elevii vor primi foi distincte pentru fiecare subiect (cu colț închis) pe care vor redacta și rezolva fiecare subiect, încadrându-se în limita de spațiu impusă .Nciun Subiect (însoțit de rezolvare ) nu va depăși o foaie (recto-verso).

Evaluarea lucrărilor se va face de către cadre didactice universitare și cercetători de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al.Rosetti” și de la Facultatea de Litere a Universității București, iar rezultatele vor fi comunicate în termen de 45 de zile de la desfășurarea etapei județene.

Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.

Norma de reprezentare pentru etapa națională este următoarea:

-2 elevi de la ecțiunea de EXERCIȚIU (1 elev din clasele V-VI) și 1 elev din clasele VII-VIII);

-2 elevi de la secțiunea de PERFORMANȚĂ(2 elevi din clasele IX-XII)

Tabel repartizare sali