Etapa județeană a Olimpiadei de limba si literatura română 2019 se va desfășura la Colegiul Naţional “Spiru Haret”din Tg-Jiu. Elevii vor fi prezenţi în săli până la ora 9,30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 9,00.Profesorii evaluatori vor fi prezenţi la ora 14,00.
Deoarece numărul de participanţi este foarte mare(745 de elevi), solicităm doamnei/domnului director şi responsabilului comisiei metodice a profesorilor de limba si literatura română să acţioneze cu responsabilitate:
1.Veţi verifica macheta atașată şi veţi comunica în scris inspectorului de limba si literatura română orice neregulă (omiterea unui elev, erori de redactare etc.), până miercuri, 27.02.2019, ora 12,00.Veţi anunţa elevii care este sala in care vor susţine proba scrisă.
2.Conducerea fiecărei unităţi de învățământ va desemna ca profesor asistent câte un cadru didactic, de altă specializare decât limba si literatura română.Datele profesorului asistent (numele si prenumele, şcoala de proveniență, specializarea) vor fi transmise până miercuri, 27.02.2019,ora 12,00, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com
3.Toti profesorii de limba si literatura română vor confirma in scris prezenţa ca evaluatori la această competiție.Veti transmite datele profesorilor evaluatori( numele şi prenumele, scoala de proveniență, clasele la care are elevi participanţi) până miercuri, 27.02.2019, ora 12,00, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com Absenţa unui profesor de limba si literatura română de la evaluare va fi motivată în scris de către directorul unitătii de învățământ.
1551104984468_Repartizare elevi olimpiada judeteana