Contestațiile participanților la Olimpiada de limba și literatura română se vor depune la Colegiului Național ”Spiru Haret”, în cancelaria din Corpul B (parter), luni, 4 martie 2019, între orele 9,00 – 11,00.
Nu se admite depunerea contestației de către altă persoană(părinte/tutore legal instituit), în absența elevului în cauză.

OLLR PUNCTAJE INITIALE

OLAV PUNCTAJE INITIALE