Olimpiada de științe socio – umane – etapa județeană – se va desfășura în ziua de sâmbătă, 9 martie 2019, începând cu ora 10,00 la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat/cartea de identitate.

De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din cadrul  fiecărui judeţ/fiecărui sector al municipiului București lucrarea (ciclul  primar-educaţie civică), echipajul (ciclul gimnazial – cultură civică) şi elevi  individual (ciclul liceal – disciplinele logică, argumentare și comunicare,  psihologie, sociologie, economie, filosofie), în următoarele condiţii:

  1. punctaj minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului  București de 85 de puncte ( nota minimă    obţinută – 8, 50)
  2. pentru disciplina educaţie civică (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/sectoarelor municipiului București. Etapa naţională a olimpiadei de educaţie civică (ciclul primar) se desfăşoară fără deplasarea elevilor.
  3. pentru disciplina cultură civică (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/sectoarelor municipiului București.
  4. pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, elevii clasaţi pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/sectoarelor municipiului București, la disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie.

La etapa națională a olimpiadei,  pentru olimpiada de ştiinţe socio-umane de la nivelul ciclului liceal, la care elevii participă individual, pentru fiecare disciplină, și pentru echipajele care au participat la olimpiada de cultură civică, ciclul gimnazial, în baza prevederilor Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a  competiţiilor şcolare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină de liceu, respectiv 23 de locuri suplimentare pentru echipajele de cultură civică de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute  la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor  municipiului București să fie de 85 de puncte ( nota minimă obţinută – 8, 50).