Olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură” 2019, care se adresează exclusiv elevilor din mediul rural, se va desfășura la Colegiul Tehnic Nr.2 din Tg-Jiu, în data de 17 martie 2019.
Macheta atașată (elevi, evaluatori, asistenți) va fi completată și expediată pe adresa mimm_79@yahoo.com, până la luni, 11 martie 2019, la ora 10,00. Orice tabel care vine după această dată nu va fi luat în considerare.

1. Norma de participare este de 1 elev pe clasă, adică maximum 4 elevi dintr-o școală, la care se adaugă suplimentări pentru școlile care au obținut la edițiile anterioare, la etapa județeană, premii și mențiuni .
2.Fiecare unitatea de învățământ din municipiul Tg-Jiu( școli gimnaziale/licee/colegii) va desemna și va înscrie în machetă, ca evaluator, cel puțin un profesor de limba și literatura română, deoarece regulamentul prevede că evaluarea lucrărilor se va face de către echipe mixte, alcătuite dintr-un profesor care predă în mediul rural și un profesor care predă în mediul urban.
3.Fiecare unitate de învățământ care înscrie elevi în competiție va desemna și va menționa în machetă un profesor asistent de altă specializare decât Limba și literatura română.Toți profesorii de limba și literatura română din școala care are elevi participanți vor fi înscriși și vor participa ca evaluatori.
4. Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev./ carte de identitate.Proba scrisă va dura 2 ore. Profesorii asistenți vor fi prezenți la Colegiul Tehnic Nr.2 la ora 9,00. Profesorii evaluatori vor începe activitatea la ora 13,00.

Macheta „Universul cunoașterii”