Olimpiada de istorie – etapa județeană – se va desfășura în ziua de sâmbătă, 16 martie 2019, începând cu ora 10,00 la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat/cartea de identitate.

Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean (IȘJ) și  pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București este de 85 de puncte (nota minimă obţinută – 8, 50).

La etapa națională a olimpiadei,  pentru fiecare disciplină, în baza prevederilor Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea  participanților pe locurile prevăzute  la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 85 de puncte ( nota minimă obţinută – 8, 50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii.