Concursul național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”-2019 se va desfășura la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu, în data de 30.03.2019.

Macheta atașată (elevi, evaluatori, asistenți) va fi completată și expediată pe adresa cristianarjoca@yahoo.com , până la luni, 25 martie 2019, la ora 10,00. Orice tabel care vine după această dată nu va fi luat în considerare.

1. Norma de participare este de câte 1 elev(maximum) pentru fiecare clasă existentă în școală, la care se adaugă suplimentări pentru școlile care au obținut la edițiile anterioare, la etapa județeană, premii și mențiuni .
3.Fiecare unitate de învățământ care înscrie elevi în competiție va desemna și va menționa în machetă un profesor asistent de altă specializare decât Limba și literatura română/religie.Toți profesorii de limba și literatura română și toți profesorii de religie din școala care are elevi participanți vor fi înscriși și vor participa ca evaluatori.
4. Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev./ carte de identitate.Proba scrisă va dura 2 ore. Profesorii asistenți vor fi prezenți la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu, la ora 9,00. Profesorii evaluatori vor începe activitatea la ora 13,00.

Macheta Cultură și spiritualitate 2019