Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev./ carte de identitate.Proba scrisă va dura 2 ore. Profesorii asistenți vor fi prezenți la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu, la ora 9,00.
Profesorii evaluatori vor începe activitatea la ora 13,00.

REPARTIZAREA ELEVILOR ÎN SĂLI