Etapa județeană a Concursului Naţional “Memoria Holocaustului” se va desfășura sâmbătă, 25 mai 2019, ora 10.00, la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu:

  • elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,15 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat/cartea de identitate.
  • Probele de concurs:

a)pentru gimnaziu:

  • probă scrisă: – 10,00 – 11,00

Punctajul total al probei este de 40 puncte. Durata probei este de 60 minute.

  • probă practică: – 11,30 – 13,00

proba practică:  elaborarea unui afiş, poster sau lucrare plastică (dimensiunea 60 x 90 cm). Pentru această probă pot fi utilizate decupaje de presă, materiale printate, fotografii, copii xerox, acuarele, plastilină, alte materiale. Realizarea efectivă a lucrării se va face în timpul concursului. Punctajul total al probei este de 50 puncte. Durata probei este 90 minute.

  • Punctajul final va consta în suma punctelor obţinute la ambele probe. La ambele probe ale concursului reprezentarea este individuală. Pot participa numai elevi din clasa a VII-a.
  • b)pentru liceu: 10,00 – 11,00
  • probă scrisă: – 10,00 – 11,00

Punctajul total al probei este de 40 puncte. Durata probei este de 60 minute.

  • Probă practică: – 11,30 – 13,00

proba practică: realizarea în format electronic, într-un program informatic, a unui afiş, articol de presă, manifest referitor la problematica Holocaustului. Pentru realizarea acestuia elevii participanţi vor selecta informaţiile corecte din punct de vedere ştiinţific şi apoi, vor trece la realizarea afişului, articolului de presă, manifestului. După realizare produsul activităţii elevilor va fi prezentat comisiei de concurs. Punctajul total al probei este de 50 puncte. Durata probei este 90 minute.

  • Punctajul final va consta în suma punctelor obţinute la ambele probe. La ambele probe ale concursului reprezentarea elevilor este individuală. Pot participa elevi din clasele a X-a sau a XI-a.