Selecție expert județean în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607

Selecie_expert_judeean_in_cadrul_proiectului_POCU_Crearea_i_implementarea_serviciilor_comunitare_integrate_pentru_combaterea_srciei_i_a_excluziunii_sociale