Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale.

   Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

  Mai multe informații despre Competiția națională „Școală Europeană” – Apel național 2020 sunt disponibile la https://www.edu.ro/scoala-europeana și în fișierele atașate. Adresa MEC nr 25896 -lansare Apel național „Scoala Europeana” 2020 Apel național „Școală Europeană” 2020 Aviz ISJ_ISMB „Scoala Europeana” 2020 Aviz ISJ_ISMB „Scoala Europeana” 2020 Formular de candidatura „Scoala Europeana” 2020 Formular de candidatura „Scoala Europeana” 2020