Metodologia și criteriile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin O.M.E.C. nr. 3307/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 158 și 158 bis din 27.02.2020, se modifică și completează cu O.M.E.C. nr. 4261/15.05.2020.

Descarcă O.M.E.C. 4261/2020+Calendar