Validarea fișelor pentru definitivat se va face la o dată care va fi comunicată ulterior.