Urmare a vacantării postului de director adjunct la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, anunță concurs de selecție pentru ocuparea postului vacant. La selecție pot participa cadre didactice care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului. Depunerea dosarelor pentru participare la selecție se va face în perioada 02.09.2020-09.09.2020 la secretariatul I.S.J. Gorj. Dosarul va conține următoare documente: cerere înscriere, CV model Europass, propunere de Plan operational pentru Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, acord detașare în interesul învățământului.

Anexa 1 cerere inscriere
Anexa 2 grila evaluare
Anexa 3 acord detasare

Nota: postul a fost vacantat ca urmare a demisiei directorului adjunct al Scolii Gimnaziale “Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, înregistrată la ISJ Gorj în data de 01.09.2020.