Urmare a vacantării postului de director adjunct la Liceului Tehnologic Bârsești și Liceul Tehnologic Tismana, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, anunță concurs de selecție pentru ocuparea posturilor vacante. La selecție pot participa cadre didactice care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului. Depunerea dosarelor pentru participare la selecție se va face în perioada 04.09.2020-09.09.2020 la secretariatul I.S.J. Gorj. Dosarul va conține următoare documente: cerere înscriere, CV model Europass, propunere de Plan operational , acord detașare în interesul învățământului.

Anexa 1 cerere inscriere
Anexa 2 grila evaluare
Anexa 3 acord detasare

Nota:

  1. Postul de director adjunct vacant de la Liceul Tehnologic Bîrsești a rămas neocupat în urma selecției organizate de către I.S.J. Gorj în data de 17.08.2020.
  2. Postul de director adjunct a fost vacantat ca urmare a pensionării cadrului didactic care a ocupat această funcție.