Interviul pentru Concursul de selecție a metodistilor pentru disciplinele din aria curriculară Arte, se va desfășura online pe aplicația Meet, în data de 24.09.2020 începând cu ora 14:00.