Cadrele didactice care au dobândit calitatea de membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional ca urmare a promovării concursului organizat pentru seriile 15 și 16 se pot prezenta la I.S.J. în vederea ridicării comunicărilor.