Planificarea inspecțiilor speciale 1 și 2 pentru examenul de definitivare în învățământ sesiunea 2021 – disciplinele din aria curriculară ARTE.

Inspecțiile se vor realiza conform legislației în vigoare.

Pentru detalii descărcați atașamentul :  Definitivat_ARTE