Pe site-ul I.S.J. Gorj, în secțiunea Management instituțional, au fost postate informații cu privire la selecția organizată de I.S.J. Gorj pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, ce se vor vacanta începând cu 09.01.2021, ca urmare a încetării a contractelor de management educațional ale cadrelor didactice care au promovat concursul organizat pentru ocuparea acestor funcții în perioada septembrie-decembrie 2016.

Precizări:

  • pentru toate cadrele didactice care au promovat concursul de ocupare a funcțiilor de conducere ale unităților de învățământ, organizat în perioada septembrie-decembrie 2016, contractul de management expiră după patru ani de la data numirii în funcție.
  • pentru concursul de selecție organizat de I.S.J. Gorj, cadrele didactice interesate vor transmite in format electronic, la adresa de email management_instituțional@isjgorj.ro , o arhivă denumită asa cum este prevăzut în procedura de selecție, care va contine doar următoarele documente scanate în format pdf :
  • Cerere de înscriere (Anexa 1);
  • Curriculum vitae model Europass;
  • Scrisoare de intenție (dacă sunt vizate mai multe funcții sau mai multe unități de învățământ se va depune câte o scrisoare de intenție pentru fiecare unitate/funcție);
  • Acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct (Anexa 3);
  • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 4).
  • Raport de mandat pentru directorii cărora li se încheie contractul educațional la 09.01.2021.

Notă: Documentele solicitate în Anexa 3 (Acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct) vor fi solicitate de către I.S.J. Gorj doar cadrelor didactice pentru care se vor emite decizii de detașare în interesul învățământului în funcții de conducere a unităților de învățământ preuniversitar.