Anunț Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus”

Macheta OL

Macheta va fi expediată până la data de 07.02.2019

Etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus” se va desfășura la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu  în data de 17 februarie 2019.

Competiția va fi organizată pe două secțiuni:

-Secțiunea de EXERCIȚIU pentru elevii din clasele gimnaziale(categoria A de participanți din clasele V-VI și categoria B de participanți din claslel VII-VIII);

-Secțiunea de PERFORMANȚĂ pentru elevii din învățământul  liceal(clasele IX-XII).

Proba scrisă va începe la ora 10 și va dura 3 ore.

<strong> Elevii vor primi foi distincte pentru fiecare subiect (cu colț închis) pe care vor redacta și rezolva fiecare subiect, încadrându-se în limita de spațiu impusă .Nciun Subiect (însoțit de rezolvare ) nu va depăși o foaie (recto-verso).</strong>

Evaluarea lucrărilor se va face de către cadre didactice universitare și cercetători  de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al.Rosetti” și de la Facultatea de Litere a Universității București, iar rezultatele vor fi comunicate în termen de 45 de zile de la desfășurarea etapei județene.

Elevii vor intra în săli până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.

Norma de reprezentare pentru etapa națională este următoarea:

-2 elevi de la ecțiunea de EXERCIȚIU (1 elev din clasele V-VI) și 1 elev din clasele VII-VIII);

-2 elevi de la secțiunea de PERFORMANȚĂ(2 elevi din clasele IX-XII)

Pentru o bună organizare veți completa macheta atașată și le veți expedia la adresa rotarupauladrian@gmal.com.