Concurs selecție cadre didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional- seria a 10-a

A fost publicat OMENCȘ nr. 4420/04.07.2016 privind Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 10-a.

Conform calendarului menționat, în perioada 29 iulie – 05 august 2016 candidații vor completa formularul de selecție online, în aplicația informatică, iar în perioada 8-10 august 2016 vor depune, la inspectoratul școlar portofoliul cu documentele prevăzute de OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 10-a se realizează cu respectarea prevederilor art. 19, alin(1) din OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluare directori 2015-2016

Fişele de autoevaluare se înregistrează la inspectoratul şcolar în perioada 01-15 iulie 2016. Punctajul final şi calificativul acordat vor fi acordate de către CA până la data de 31 august 2016, iar comunicările către cei în drept se vor face conform procedurii operaţionale specifice, întocmită la nivelul CA al ISJ.

Evaluarea directorilor adjuncți se va face în Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, calificativul acordat transmitându-se către I.S.J. Gorj pentru validare.

  1. Fise autoevaluare directori 2015-2016
  2. Fise post director 2015-2016
  3. Fise cadru director adjunct

Cercul metodic – directori liceu


Miercuri, 8.06.2016, ora 9.00, la Colegiul ” Mihai Viteazul” Bumbesti Jiu se va desfășura cercul metodic al directorilor de liceu.

Coordonator: prof. Petre Ciungu- director Colegiul Economic “Virgil Madgearu” TgJiu