Olimpiada județeana socio-umane

Sâmbătă, 05.03.2016, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu se desfăşoară etapa judeţeană a Olimpiadei disciplinelor socio-umane.
Elevii vor avea acces în sălile de concurs până la ora 8,30 şi vor avea asupra lor actul de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs.
Dorim mult succes participanților!

Programarea inspecțiilor speciale pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2014-2016

 1. Limba și literatura romana
 2. Limbi moderne
 3. Matematica
 4. Geografie și Informatica
 5. Istorie și Socio-umane
 6. Fizica, Chimie și Biologie
 7. Discipline tehnice
 8. Arte
 9. Educație fizică
 10. Religie
 11. Invațământ primar
 12. Educație timpurie

NOTĂ: Cadrele didactice care nu se regăsesc în programator sau observă neconcordanțe se vor adresa inspectorului școlar de specialitate.