Tabele nominale cu cadrele didactice înscrise la gradele didactice

Definitivat 2019 – INSCRIERI DEF 2019

Gradul II    cereri pentru înscriere – Gradul II 2018-2021 IC1 cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

Gradul II 2018-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școalr 2018/2019

– Gradul II-2017-2019 IS cei care efectueaza inspecția specială în anu școlar 2018/2019

Gradul I     cereri pentru înscriere – Gradul I 2018-2022 IC1  cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2018-2021 colocviu 2019 cei care dau colocviul in februarie 2019 NU efectueaza                                                                                                                     inspectii in anu școlar 2018/2019

– Gradul I-2017-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2016-2019 IS cei care sustin inspectia speciala

 

NOTA: În tabelele de mai sus nu sunt trecuti candidații amânați

pentru orice informație va adresati la sediul ISJ Gorj domnului inspector școlar dezvoltarea resursei umane

camerea 28 prof. Adrian C-tin POPESCU

Activități ale Cercului profesorilor de limba și literatura română(liceu)

Activități ale Cercului profesorilor de limba și literatura română(liceu)-20 noiembrie 2018 Liceul de Arte Tg-Jiu

1. Lecția demonstrativă- ,,Ion- <> sau personaj fatalist?” clasa a X-a , profesor Joița Alina
2. Aspecte ale limbii române în contextul dinamicii funcționale- profesor Deaconescu Camelia;
3. Prezentare de carte- ,,Doua mături stau de vorba. Scene românești” de Radu Paraschivescu- profesor Bistreanu Eva;

4. Profesorul între provocări şi soluţii- ateliere de bună practică ( vezi Anexa – Vor avea loc discuții în vederea rezolvării subiectului III, de la Olimpiada județeană si națională, clasa a X-a, respectiv a XII-a si subiectul II de la Definitivat).

cercmetodicliceuldearte