1.Etapa judeţeană a    Olimpiadei de limba şi Literatura Română   se va desfăşura la Colegiul Naţional “Spiru Haret” din Tg-Jiu în 27.02.2016.

2.Etapa locală a Olimpiadei de limba şi Literatura Română  se va desfăşura în 30.01.2016. În unităţile de învăţământ  din judeţ , competiţia se va organiza  după procedura din  anul anterior .

Pentru elevii din clasele gimnaziale  care studiază în şcoli din municipiul      Tg-Jiu   etapa locală se va desfăşura  la     Colegiul Naţional”Tudor Vladimirescu” din Tg-Jiu    . Elevii  vor intra în săli până la ora 8,30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.Proba scrisă va fi susţinută între orele 9,00 şi 12,00.Profesorii  asistenţi (de altă specializare, desemnaţi de conducerea şcolii de unde provin elevii) vor fi  prezenţi la ora 8,00, iar profesorii evaluatori vor începe activitatea la ora 13.

Până luni, 25.01.2016,  ora 12,00, se vor completa următoarele machete şi vor fi transmise pe adresa adelalugoj@yahoo.com:

evaluatori.asistenti

Elevi OLROL

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.Candidații eliminați din concurs  pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.Elevii care, în timpul desfășurării competițiilor școlare, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.