In secțiunea Resurse umane a fost publicată fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice a candidațior participanți la etapele mobilității personalului didactic în anul școlar 2016-2017