Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice , prin Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, continuă şi în anul şcolar 2015-2016 competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană”.

Aflată la cea de a XIII-a ediție, această inițiativă aMinisterului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice se bucură de recunoaștere din partea instituțiilor europene. Ediția din 2014 s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Parlamentului European.

La cele 12 ediții ale competiției (2004-2015) au participat 1677 de unități de învățământ din toate județele țării și 436 dintre acesteaau primit certificatul și trofeul „Școala Europeană”.

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Etapele competiției:

25 martie 2016 (data poştei): termenul limită pentru trimiterea candidaturilor
4- 8 aprilie 2016: evaluarea candidaturilor
Mai 2016: acordarea certificatelor, în cadru festiv.

Dosarul de candidatură va conţine: formularul de candidatură și avizul I.S.J. de participare la Competiția Națională „Școală Europeană, disponibile pe site-ul M.E.N.C.S., un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi Planurilor manageriale anuale 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016.
Candidaturile vor fi trimise prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, str. Lacului, nr. 19, Slobozia, cod 920024, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională Şcoală Europeană, ediția 2016”. Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea completă a unităţii şcolare.