Comisia judeţeană de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2016, informează candidaţii înscrişi că

probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se vor desfăşura într-un singur centru organizat la

Colegiul Tehnic Nr. 2 din Tg-Jiu, după o programare care se va afişa la sediul Colegiului Tehnic Nr. 2 din

Târgu-Jiu, cu o zi înainte de probă.

Evaluarea se va desfăşura conform anexei OMECS nr. 5080/31.08.2015:

1617 august 2016

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română proba A

1719 august 2016

Evaluarea competențelor lingvistice într-o lim de circulație internațională proba C

1819 august 2016

Evaluarea competențelor digitale proba D

CENTRU COMPETENTE