[Dialog structurat] 18-20 decembrie 2016: Participare politică și planificare strategică, Strasbourg, Franța

Atelierul, organizat de Forumul European al Tinerilor Romi (FERYP), își propune să aducă laolaltă tineri romi, cu vârsta între 20 și 35 de ani, care intenționează să participe activ la viața comunităților lor, fie prin implicarea în procesul de luare a deciziilor, viața politică sau munca în comunitate.

Solicitanții eligibili trebuie să fie implicați în activități cu/pentru comunitatea de romi, să fie angajați în dezvoltarea și consolidarea dialogului dintre reprezentanții tinerilor romi și autoritățile politice de la nivel local/național/regional și să fie interesați să participe la elaborarea politicilor la nivel local/național/regional, cât și în viața politică locala.

Aceștia trebuie să cunoască bine engleză sau romanes.
Organizatorii vor acoperi cheltuielile de călătorie, cazare și masă.

DL: 27 noiembrie 2016.
Detalii @ http://ferypacademy.wixsite.com/feryp