Etapa județeană a Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viață” se va desfășura duminică,29.01.2017, la Școala Gimnazială”Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu.
Pentru că au fost înregistrați 700 de participanți și pentru că ne dorim ca organizarea să fie optimă, atașăm documentul cu repartizarea elevilor în sălile de concurs(de la sala 1 la sala 24).Secretariatul fiecărei unități de învâțământ va informa elevii înscriși cu privire la sala în care vor susține proba scrisă în cadrul Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viață”.
Elevii vor intra în sălile de concurs până la ora 9,30, având asupra lor cartea de identitate/carnetul de elev.
Profesorii asistenți se vor prezenta la ora 9,00, iar profesorii evaluatori își vor începe activitatea la ora 14.
Olimpiada de limba și literatura română, etapa locală, se va desfășura luni, 30.01.2017, începând cu ora 10, în fiecare unitate de învățământ preuniversitar, cu subiecte unice transmise în școală.Condițiile de concurs vor fi asigurate de conducerea școlii în colaborare cu responsabilul comisiei metodice a profesorilor de limba și literatura română.

REPARTIZARE ELEVI OLAV 2017