Ministerul Educaţiei Naționale lansează, în 2017, cea de-a VIII-a ediție a competiției naționale de dezbateri academice „Tinerii dezbat” într-un nou format. Concursul național „Tinerii dezbat” a debutat în anul 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul școlar, într-un format acreditat la nivel internațional. Concursul s-a bucurat de succes în rândul elevilor şi al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca număr de participanţi. Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la transformarea competiției, de la concurs național la olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică . Competiția este cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale din anul școlar 2016 -2017.

Regulamentul olimpiadei naționale „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.N. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională „Dezbatere, oratorie şi retorică” care este materialul resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiție. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie şi retorică” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară propusă de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.  

         Conform Regulamentului, înscrierea în competiţie a unei echipe se face de către profesorul coordonator prin trimiterea Formularului-tip de înscriere, completat, semnat şi ştampilat de directorul unității de învățământ, la inspectoratul școlar, până la data de 3 martie 2017. Formularul – tip de înscriere se găsește în Anexa 1 la prezenta. La etapa județeană, o unitate de învăţământ poate fi reprezentată de maximum 2 echipe, una la secţiunea „Începători” şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi”. Unitățile de învățământ care au mai multe echipe vor organiza etapa pe școală a olimpiadei.

Pachet de lucru:

Adresa MEN 26353 din 16.02.2017 pt. organizare Olimpiada nationala de argumentare , dezbatere si gandire critica ,,Tinerii dezbat

Anexa 1- Formular_de_aplicatie_Tinerii_Dezbat__2017 final – word

Anexa 1- Formular_de_aplicatie_Tinerii_Dezbat__2017 final – pdf

Anexa 2_Calendar TD 2017