Vă invităm să participaţi la Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, intitulată “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity”, care se va desfăşura pe 9 mai 2017, la Vaslui.

Secţiunile evenimentului de multiplicare – Conferinţa Internaţională “Comics in teaching languages – for a new age of didactic creativity” sunt următoarele:

1) practică – secţiune demonstrativă a Sistemului de Management al Învăţării – LMS creat în proiect, cu testimoniale privind folosirea LMS. Acestea vor fi înfăţişate publicului:

1.a. prin scurte documentare, realizate în cadrul orelor cu folosirea LMS desfăşurate în instituţiile participanţilor;

1.b. prin demonstraţii practice, cu folosirea LMS al proiectului.

2) secţiunea de comunicări şi referate ştiinţifice (cu participare directă sau indirectă) pe tema noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare şi/ sau a LMS .

Prezentările nu vor depăşi 10 minute ca durată, iar lucrările ştiinţifice vor respecta canoanele cercetării (bibliografie, note etc.). Discursurile pot fi subliniate cu prezentări multimedia sau scurte filme documentare.

Lucrările vor fi verificate de un Comitet ştiinţific şi publicate atât în revista proiectului, precum şi în alte reviste didactice de ţinută.

Formularul de înscriere la această conferinţă este plasat pe următorul link, iar termenul-limită de înscriere la eveniment este 28 aprilie 2017, ora 24:00. https://goo.gl/forms/pw wYPIFBFIJSN8XA2